Statiegeld op blik

Vanaf 2023 geldt een wettelijke statiegeldverplichting voor metalen drankverpakkingen met een inhoud van drie liter of minder die op de Nederlandse markt worden gebracht. De overheid heeft hiervoor het minimale statiegeldbedrag vastgesteld op € 0,15. Het maatschappelijke doel van het statiegeldsysteem is om waardevol materiaal gescheiden in te zamelen, zodat het hergebruikt kan worden voor nieuwe blikjes of overige nuttige toepassing. Daarnaast vermindert de maatregel naar verwachting het aandeel blikjes in het zwerfafval aanzienlijk.

Een metalen drankverpakking is gedefinieerd als een verpakking, geschikt voor het verpakken van drank, waarvan een metaal- soort of een mengsel daarvan het hoofd- bestanddeel vormt. Een drank is omschreven als een vloeistof bestemd voor menselijke consumptie en primair bedoeld om te worden gedronken.

Wel of geen statiegeld?

Alle statiegeldblikjes zijn voor de consument te herkennen aan het statiegeldlogo. De statiegeldverplichting betreft blikjes voor zowel alcoholhoudende dranken (zoals bier, wijn en mixdrankjes) als niet-alcoholhoudende dranken (zoals frisdrank, water, melk en sap). De statiegeldverplichting geldt niet voor blikjes met vloeistoffen die niet primair bedoeld zijn om te worden gedronken (zoals limonadesiroop, diksap, soepen of gecondenseerde melk). Deze zijn immers niet direct drinkbaar en vergen een verdere bereiding voordat ze kunnen worden geconsumeerd. Eveneens is de statiegeldverplichting niet van toepassing op (conserven-)blikjes voor niet-vloeistoffen zoals knakworsten, groente, etc.

Waar kunnen de statiegeldblikjes worden ingeleverd?

De blikjes kunnen, net als de plastic flessen, in 2023 worden ingeleverd bij de reverse vending machine (RVM) in de supermarkt. Daarnaast zijn er nog duizenden innamepunten waar de blikjes gedoneerd kunnen worden. Dat statiegeld wordt dan overgemaakt aan een goed doel of de sportvereniging.

Waaraan moeten de statiegeldblikjes voldoen om geaccepteerd te worden?

De metalen drankverpakking dient voorzien te zijn van het statiegeldlogo en een nieuwe EAN-code. Producenten/importeurs zijn hier verantwoordelijk voor en dienen hun producten aan te melden bij Statiegeld Nederland. Bovendien moeten de barcode en de vorm intact zijn. Bij gedeukte blikjes is er een risico dat de RVM het blik niet herkent.

Meest gestelde vragen & downloads

Heeft u na het lezen van de meest gestelde vragen een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

1. Algemeen

Wat is de juridische grondslag van statiegeld op blik?

Het Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen dat een wijziging behelst van het Besluit beheer verpakkingen 2014 in verband met het invoeren van statiegeld op metalen drankverpakkingen.

Wat is de maatschappelijke doelstelling van het statiegeldsysteem op blik?

Het maatschappelijke doel van het statiegeldsysteem is om waardevol materiaal gescheiden in te zamelen, zodat het hergebruikt kan worden voor nieuwe blikjes of overige nuttige toepassing. Daarnaast vermindert de maatregel naar verwachting het aandeel blikjes in het zwerfafval aanzienlijk.

Wat wordt de inzameldoelstelling van het statiegeldsysteem op blik?

De jaarlijkse inzameldoelstelling is vanaf 2024 een inname van 90% van alle +/- 2 miljard in Nederland op de markt gebrachte drankblikjes.

Waar kan ik mijn statiegeldblikjes inleveren?

De overheid heeft geen vaste locaties bepaald. Supermarkten die zijn verenigd in het CBL (alle grotere supermarktketens) en een aantal onafhankelijke retailers zullen de blikken via reverse vending machines (RVM’s) gaan innemen. Daarnaast kunt u de statiegeldblikjes inleveren bij de overige innamepunten waar u nu al uw plastic statiegeldflesjes inlevert.

Hoe herken ik een statiegeldblikje?

Een statiegeldblikje herkent u aan het statiegeldlogo:

Waarom mag ik geen platte/beschadigde blikjes inleveren?

De reverse vending machines (RVM’s) controleren het blikje op zowel de barcode als vorm. De RVM zal het blikje niet herkennen als die te beschadigd is en zal die dan ook niet accepteren.

2. Product

Welke blikjes vallen wel en welke niet onder het statiegeldsysteem?

De statiegeldverplichting betreft alle metalen drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder voor zowel alcoholhoudende dranken (zoals bier, wijn en mixdranken) als niet-alcoholhoudende dranken (zoals frisdrank, water, melk en “ready to drink” sap).

De statiegeldverplichting geldt niet voor blikjes met vloeistoffen die niet primair bedoeld zijn om rechtstreeks uit het blik te worden gedronken (zoals limonadesiroop, diksap, soepen of gecondenseerde melk). Deze zijn immers niet direct drinkbaar en vergen een verdere bereiding voordat ze kunnen worden geconsumeerd. Eveneens is de statiegeldverplichting niet van toepassing op (conserven-)blikjes voor niet-vloeistoffen zoals knakworsten, erwten, mais etc.

Hoe lever ik een statiegeldblikje in?

U kunt een statiegeldblikje inleveren wanneer:

  • het statiegeldlogo op het etiket van het blikje staat;
  • het blikje een onbeschadigde barcode heeft; en
  • het blikje in een goede staat verkeert.

Downloads