Statiegeld op blik

Vanaf 1 april 2023 is er een landelijk dekkend en consumentvriendelijk statiegeldsysteem operationeel voor alle metalen drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder. De overheid heeft hiervoor het minimale statiegeldbedrag vastgesteld op € 0,15. Het maatschappelijke doel van het statiegeldsysteem is om waardevol materiaal gescheiden in te zamelen, zodat het hergebruikt kan worden voor nieuwe blikjes of overige nuttige toepassing. Daarnaast vermindert de maatregel naar verwachting het aandeel blikjes in het zwerfafval aanzienlijk.

Een metalen drankverpakking is gedefinieerd als een verpakking, geschikt voor het verpakken van drank, waarvan een metaalsoort of een mengsel daarvan het hoofdbestanddeel vormt. Een drank is omschreven als een vloeistof bestemd voor menselijke consumptie en primair bedoeld om te worden gedronken.

U dient zich ook te registreren bij het Afvalfonds Verpakkingen. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website.

 

Wel of geen statiegeld?

Alle statiegeldblikjes zijn voor de consument te herkennen aan het statiegeldlogo. De statiegeldverplichting betreft blikjes voor zowel alcoholhoudende dranken (zoals bier, wijn en mixdrankjes) als niet-alcoholhoudende dranken (zoals frisdrank, water, melk en sap). De statiegeldverplichting geldt niet voor blikjes met vloeistoffen die niet primair bedoeld zijn om te worden gedronken (zoals limonadesiroop, diksap, soepen of gecondenseerde melk). Deze zijn immers niet direct drinkbaar en vergen een verdere bereiding voordat ze kunnen worden geconsumeerd. Eveneens is de statiegeldverplichting niet van toepassing op (conserven-)blikjes voor niet-vloeistoffen zoals knakworsten, groente, etc.

Waar kunnen de statiegeldblikjes worden ingeleverd?

De blikjes kunnen, net als de plastic flessen, worden ingeleverd bij de reverse vending machine (RVM) in de supermarkt of bij bemande tankstations langs de snelweg. Daarnaast zijn er nog duizenden innamepunten waar de blikjes gedoneerd kunnen worden. Dat statiegeld wordt dan overgemaakt aan een goed doel of de sportvereniging. Het statiegeldsysteem van de blikjes zal zoveel mogelijk overeenkomen met die van de plastic flessen. Blikjes en flesjes mogen bij elkaar worden ingezameld.

Waaraan moeten de statiegeldblikjes voldoen om geaccepteerd te worden?

De metalen drankverpakking dient voorzien te zijn van het statiegeldlogo en een nieuwe EAN-code. Producenten/importeurs zijn hier verantwoordelijk voor en dienen hun producten aan te melden bij Statiegeld Nederland. Bovendien moeten de barcode en de vorm intact zijn. Bij gedeukte blikjes is er een risico dat de RVM het blikje niet herkent.

Meest gestelde vragen & downloads

Heeft u na het lezen van de meest gestelde vragen een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

1. Algemeen

Wat is de maatschappelijke doelstelling van het statiegeldsysteem op blik?

Het maatschappelijke doel van het statiegeldsysteem is om waardevol materiaal gescheiden in te zamelen, zodat het hergebruikt kan worden voor nieuwe blikjes of overige nuttige toepassing. Daarnaast vermindert de maatregel naar verwachting het aandeel blikjes in het zwerfafval aanzienlijk.

Wat wordt de inzameldoelstelling van het statiegeldsysteem op blik?

De jaarlijkse inzameldoelstelling is vanaf 2024 een inname van 90% van alle +/- 2,5 miljard in Nederland op de markt gebrachte drankblikjes.

Waar kan ik mijn statiegeldblikjes straks inleveren?

U kunt uw statiegeldblikjes straks inleveren bij verschillende innamelocaties verdeeld over heel Nederland. Supermarkten groter dan 200 m2 en bemande tankstations langs de snelweg keren het statiegeld uit. Andere locaties mogen zelf bepalen of ze het statiegeld uitkeren of doneren aan een erkend goed doel.

Hoe herken ik een statiegeldblikje?

Een statiegeldblikje herkent u straks aan het onderstaande statiegeldlogo:

 

2. Product

Welke blikjes vallen straks wel en welke niet onder het statiegeldsysteem?

De statiegeldverplichting betreft straks alle metalen drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder voor zowel alcoholhoudende dranken (zoals bier, wijn en mixdranken) als niet-alcoholhoudende dranken (zoals frisdrank, water, melk en “ready to drink” sap).

 

De statiegeldverplichting geldt straks niet voor blikjes met vloeistoffen die niet primair bedoeld zijn om rechtstreeks uit het blik te worden gedronken (zoals limonadesiroop, diksap, soepen of gecondenseerde melk). Deze zijn immers niet direct drinkbaar en vergen een verdere bereiding voordat ze kunnen worden geconsumeerd. Eveneens is de statiegeldverplichting niet van toepassing op (conserven-)blikjes voor niet-vloeistoffen zoals knakworsten, erwten, mais etc.

Hoe lever ik straks een statiegeldblikje in?

U kunt een statiegeldblikje inleveren wanneer:

  • het statiegeldlogo op het blikje staat;
  • het blikje een onbeschadigde barcode heeft; en
  • het blikje in een goede staat verkeert.

Vanaf 1 april 2023 is er een landelijk dekkend en consumentvriendelijk statiegeldsysteem operationeel voor alle metalen drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder.

Downloads

Checklist voor statiegeld op drankblikjes