Voor innamepunten

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten innamepunten, namelijk innamepunten die statiegeld uitkeren en overige innamepunten.

Bij innamepunten die statiegeld uitkeren krijgt u altijd het statiegeld terug. Overige innamepunten zijn hiertoe niet verplicht, maar kunnen ervoor kiezen om vrijwillig in te gaan zamelen. Houd er dus rekening mee dat zij niet altijd het statiegeld uitkeren. Mocht u toch het statiegeld terug willen, dan kunt u uw flesje bewaren en op een later moment inleveren bij een punt die wel uitkeert.

Wil je meer informatie over het aanmeldingsproces, bekijk dan de video:

Aanmelden als innamepunt

Wilt u zich registreren als innamepunt voor het statiegeldsysteem? Meld u zich dan aan.

Innamepunten die statiegeld uitkeren

 • supermarkten groter dan 200 m2, en;
 • bemande tankstations langs de snelweg.

Valt u in een van deze twee categorieën? Dan bent u verplicht om statiegeldflessen in te nemen en het statiegeld retour te geven. U ontvangt een kostendekkende handling fee. In totaal zijn er ongeveer 8000 innamepunten.

U bent verplicht om het statiegeld retour te geven aan de klant, maar u bepaalt zelf op welke manier u de flessen inneemt. U kunt daarbij kijken naar het verwachte volume en de beschikbare ruimte. U heeft de keuze uit:

 • handmatige inname (de fles wordt bij de kassa gescand);
 • inname met een reverse vending machine (RVM);
 • inname via een RVM met compactor.

Overige innamepunten

In tegenstelling tot innamepunten die statiegeld uitkeren zijn de overige innamepunten niet verplicht om plastic flessen te verzamelen. Maar wij moedigen dat wel aan! Meer innamepunten betekent minder zwerfafval en meer materiaal om te hergebruiken.

Als u gaat innemen, zijn er drie mogelijkheden:

 • Inzamelen via een donatiebak

Via een donatiebak kan de opbrengst worden gedoneerd aan een erkend goed doel naar keuze. Weet u niet zeker of het door u gekozen goede doel voldoet aan de eisen, check dan het register van goede doelen. Donatiebakken zijn te bestellen via info@statiegeldnederland.nl.

 • Handmatige inname én statiegeld retour geven aan consument

Overige innamepunten mogen ook handmatig innemen en al dan niet het statiegeld retour geven aan de consument.

 • Inname via een reverse vending machine én statiegeld retour geven aan consument

Overige innamepunten kunnen ook machinaal innemen en het statiegeld geven aan de consument. Het innamepunt draagt zelf de kosten voor een RVM, maar krijgt wel een kostenreflectieve handlingvergoeding per fles.


Zakken

Voor het afvoeren van de flessen zijn speciale bags inclusief sluitingen beschikbaar. U kunt ze bestellen bij uw leverancier/(dranken)groothandel. De leverancier kan de bags bestellen bij Coca-Cola European Partners (CCEP). De bags zijn van dik plastic en worden gerecycled na gebruik.

Er zijn drie soorten bags:

 • big bags (800 liter/230 grote flessen of een combinatie van groot en klein);
 • small bags (240 liter/200 kleine of 70 grote flessen);
 • mini bags (120 liter/100 kleine of 35 grote flessen).

In de zakken mogen de kleine en grote flessen bij elkaar ingezameld worden. Per zak wordt er een statiegeldvergoeding van € 1,00 gevraagd. Als u een volle zak inlevert krijgt u deze € 1,00 weer terug. Dit geldt ook wanneer u heeft gekozen om te gaan doneren.

Klant specifieke labels

De labels voor de sluitingen worden aangeleverd door ons. Op basis van dat label blijft in de hele keten bekend bij welk innamepunt de zak vandaan komt en dus hoeveel er uiteindelijk vergoed wordt. Na registratie worden de labels opgestuurd naar het opgegeven adres. Ze worden automatisch aangevuld op basis van het verbruik bij het innamepunt.

Een label bestaat uit drie onderdelen:

 • een grote sticker voor op de sluitstrip;
 • een kleine sticker voor de administratie van het innamepunt; en
 • een kleine sticker voor de administratie van de leverancier/(dranken)groothandel.

Een extra set labels kunt u eventueel online bestellen nadat de registratie is voltooid en u het klantnummer heeft ontvangen.

Meest gestelde vragen & downloads

Heeft u na het lezen van de meest gestelde vragen een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

1. Algemeen

Hoe zit het met statiegeld op blik?

Vanaf 1 april 2023 is er een landelijk dekkend en consumentvriendelijk statiegeldsysteem operationeel voor alle metalen drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder. Voor verdere vragen over statiegeld op blik kunt u contact opnemen via info@statiegeldnederland.nl.

Waar kan ik mijn klantnummer terugvinden?

U kunt uw klantnummer terugvinden op de labels die u heeft ontvangen na uw registratie. Heeft u binnen twee weken na registratie nog geen labels ontvangen, neem dan contact op via info@statiegeldnederland.nl.

U kunt uw klantnummer ook terugvinden op de factuur (achter debiteurnummer) en het weekoverzicht.

Welke flessen mogen ingeleverd worden?

De plastic flessen van frisdranken en waters t/m 3 liter vallen onder het statiegeldsysteem. Producenten van plastic flessen van 100% sap t/m 3 liter mogen vrijwillig deelnemen aan het statiegeldsysteem.

 

Niet-statiegeldflessen mogen ook ingeleverd worden, zodat ze gerecycled kunnen worden. Daar krijgt u echter geen statiegeld voor, omdat u er ook geen statiegeld voor heeft betaald.

Hoe kan ik het statiegeld doneren aan een goed doel?

U kunt bij registratie het erkende goede doel opgeven in het opmerkingenveld. Weet u niet zeker of het door u gekozen goede doel voldoet aan de eisen, dan kunt u dat nakijken in het register voor goede doelen . Als u kiest voor donatie, wordt het statiegeld rechtstreeks overgemaakt aan het goede doel.

 

2. Registreren

Kan ik mij aanmelden als innamepunt?

Aanmelden is mogelijk voor bedrijven die flesjes verkopen, maar ook voor bedrijven die statiegeldflessen inkopen voor eigen gebruik of ze uitschenken.

Waar kan ik mij registeren als innamepunt?

U kunt het formulier voor innamepunten gebruiken om uw locatie te registreren als innamepunt.

Hoe verloopt het proces nadat uw registratie is voltooid?

Nadat u zich heeft geregistreerd als innamepunt, ontvangt u van ons binnen één week de klantspecifieke labels. In de tussentijd kunt u de zakken en sluitstrips bestellen bij uw leverancier. Wanneer een bag vol is, sluit u die met een sluitstrip met uw klantspecifieke label. Vervolgens kan de leverancier de volle zakken meenemen. Daarover maakt u zelf rechtstreeks afspraken met uw groothandel.

 

Via het distributiecentrum worden de volle zakken afgeleverd bij ons telcentrum. Eenmaal aangekomen worden de bags direct gescand en geteld. De eerste maandag of dinsdag na aankomst bij het telcentrum ontvangt u het weekoverzicht per mail en de week erop de factuur per post. Circa twee weken daarna wordt de betaling gestort op het opgegeven bankrekeningnummer.

3. Labels

Hoe kom ik aan labels?

Na registratie worden de labels binnen één week opgestuurd naar het opgegeven (post)adres. U krijgt automatisch periodiek nieuwe labels toegestuurd op basis van uw gebruik. Mocht u de labels kwijt zijn of toch tekortkomen, dan kunt u via het bestelformulier extra labels bestellen. Let op: Om de labels te bestellen heeft u uw klantnummer nodig. U vindt dat op de labels die u van ons heeft ontvangen.

Hoe moet ik mijn labels gebruiken?

Een label bestaat uit drie onderdelen;

 • een grote sticker voor de sluitstrip;
 • een kleine sticker voor de administratie van het innamepunt, en;
 • een kleine sticker voor de administratie van de grossier.

U bent niet verplicht om de kleine stickers te gebruiken, maar ze kunnen wel bijdragen aan een overzichtelijke administratie. De grote sticker moet u wel altijd gebruiken! U plakt die op de sluitstrip.

4. Bags en sluitstrips

Waar kan ik bags en sluitstrips bestellen?

U kunt de bags met bijbehorende sluitstrips (telefonisch) bestellen bij uw leverancier.

Welk type bag moet ik bestellen?

Er zijn drie verschillende formaten bags. Bekijk de bag specificaties om te zien welke u het best kunt gebruiken.

5. Donatiebakken en campagnemateriaal

Waar en hoe kan ik een donatiebak bestellen?

Donatiebakken zijn te bestellen via onze webshop.

Waar en hoe kan ik een campagnepakket bestellen?

Campagnepakketten kunnen besteld worden via info@statiegeldnederland.nl. Ook kunt u het campagnemateriaal via deze link downloaden.

6. Retourlogistiek

Wie haalt de volle bags op?

De volle bags kunnen worden meegenomen door uw leverancier of de (dranken)groothandel die  u belevert. U stemt dat vooraf af. Een leverancier is namelijk niet verplicht om de volle bags mee terug te nemen tijdens de reguliere levering. Leveranciers krijgen van Statiegeld Nederland een vergoeding voor die werkzaamheden. Let op: De bags kunnen pas worden opgehaald als ze zijn afgesloten met een sluitstrip met uw klantspecifieke label. Zonder label mogen bags niet geaccepteerd worden. Ook mag de leverancier geen vervuilde zakken meenemen.

Hoe ziet het retourproces er precies uit en welke partij is wanneer verantwoordelijk?

Het retourproces bestaat uit de volgende stappen:

 

 • De plastic flessen worden ingezameld door het innamepunt. Zij moeten ervoor zorgen dat de bags enkel worden gebruikt voor lege plastic flessen en dat de bags worden voorzien van sluitstrip inclusief klant specifiek label. De verantwoordelijkheid van de zak ligt dan bij het innamepunt.
 • Vervolgens neemt de leverancier de volle bags mee. Op dat moment is (de chauffeur van) de leverancier verantwoordelijk voor de zak.
 • De leverancier brengt de volle zakken naar zijn distributiecentrum. De leverancier is aansprakelijk voor het juist aanleveren van de bags bij Statiegeld Nederland.
 • Wanneer een producent/importeur van plastic flessen producten komt leveren, neemt hij de zakken met lege flessen mee retour. De producent/importeur is verantwoordelijk.
 • Daaropvolgend geeft de chauffeur de bag af bij het telcentrum. Daar wordt de zak gescand. Vanaf dat moment ligt de verantwoordelijkheid voor de vergoeding van de zak bij Statiegeld Nederland.

7. Creditering

Wat betekenen de verschillende codes op het weekoverzicht?
Code Weekly report Uitleg
1 System bottle Grote oude EAN-flessen van voor 29-3-2021.
3 Other bottle Fles zonder statiegeld (niet statiegeld plichtig).
5 Retourbag De zak waarin de plastic flesjes worden verzameld.
101 System bottle new Nieuwe grote Nederlandse EAN-flessen na 29-3-2021.
102 System bottle new Int. Nieuwe grote internationale EAN-flessen na 29-3-2021.
150 Geen HF Akkoord Geen HF Akkoord betekent dat u geen handling fee (HF) ontvangt over de grote flessen. Dit is een extra vergoeding voor verplichte innamepunten, boven op de statiegeldvergoeding.
151 HF, handmatig Handling fee voor handmatige inname. Grote flessen.
152 HF, RVM Handling fee voor inname via RVM. Grote flessen. Voor verplichte innamepunten retail (supermarkt > 200m2).
153 HF, RVM met compactor Handling fee voor inname via RVM met compactor. Grote flessen. Voor verplichte innamepunten retail (supermarkt > 200m2).
158 HF, RVM Handling fee voor inname via RVM. Grote flessen. Voor verplichte innamepunten out of home (bijv. tankstations).
201 System bottle new Nieuwe kleine Nederlandse EAN-flessen na 1-7-2021.
202 System bottle new Int. Nieuwe kleine internationale EAN-flessen na 1-7-2021.
250 Geen HF Akkoord Geen HF Akkoord betekent dat u geen handling fee (HF) ontvangt over de kleine flessen. Dit is een extra vergoeding voor verplichte innamepunten, boven op de statiegeldvergoeding.
251 HF, handmatig Handling fee voor handmatige inname. Kleine flessen.
252 HF, RVM Handling fee voor inname via RVM. Kleine flessen.  Voor verplichte innamepunten retail (supermarkt > 200m2).
253 HF, RVM met compactor Handling fee voor inname via RVM met compactor. Kleine flessen. Voor verplichte innamepunten retail (supermarkt > 200m2).
258 HF, RVM Handling fee voor inname via RVM. Kleine flessen. Voor verplichte innamepunten out of home (bijv. tankstations).

Voor een volledige uitleg van de codes zie uitleg weekoverzicht en factuur.

Wanneer heeft u recht op een handling fee en hoeveel bedraagt die vergoeding?

Supermarkten >200 m en tankstations langs de snelweg hebben recht op een handling fee. Overige innamepunten hebben recht op de vergoeding als zij innemen met een reverse vending machine. Bekijk het volledige overzicht van vergoedingen in de tabel hieronder.

 

Wanneer kan ik mijn weekoverzicht, factuur en betaling verwachten?

Eenmaal aangekomen in ons telcentrum worden de bags direct gescand en geteld. De eerste maandag of dinsdag na aankomst bij het telcentrum ontvangt u het weekoverzicht per mail, en de week erop de factuur per post. Circa twee weken daarna wordt de betaling gestort op het opgegeven bankrekeningnummer.

Is dit termijn verstreken neemt u dan contact op via info@statiegeldnederland.nl of het contactformulier.

Een zak is niet uitbetaald, wat nu?

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk als uw bag nog niet is uitbetaald:

 

 • De bag is nog niet naar het telcentrum gebracht.

Wij vragen u dan om bij uw leverancier te controleren of de bag al is afgeleverd bij het telcentrum. Soms zit er nog geruime tijd tussen het ophalen van de bag bij de innamelocatie en het afleveren van de bag bij het telcentrum.

 

 • De bag heeft geen klantspecifiek label.

Zakken zonder labels worden altijd aan de leverancier gecrediteerd. Statiegeld Nederland weet immers alleen uit welke vracht de bag komt, maar niet van welke innamelocatie die afkomstig is. De bag wordt wel geteld en dat bedrag wordt betaald aan de leverancier.

 

 • Het klantspecifieke label is niet-scanbaar.

Als een bag een label draagt dat niet kan worden gescand, wordt er meestal een label van ons opgeplakt. Het statiegeld wordt dan overgemaakt aan de leverancier. Mocht dat het geval zijn, dan kunt u het best contact opnemen met ons. In het systeem kan worden nagezocht aan wie de zak is uitbetaald.

 

 • De bag is beschadigd.

Als een bag dusdanig beschadigd is dat de inhoud niet met zekerheid kan worden geteld, wordt de gemiddelde waarde van het type zak gecrediteerd. Voor een big bag is dat € 74,00 en voor een small bag € 24,00. Als de inhoud van de zak nog geteld kan worden, dan wordt de waarde van de zak gewoon uitgekeerd.

 

 • De bag is kwijt.

Als een bag aankomt bij het telcentrum, wordt die meteen gescand en daarmee in het systeem gezet. Op het moment dat wij niets kunnen terugvinden op de pakbon, en de bag ook niet kunnen terugvinden in ons systeem, is de bag niet aangekomen bij ons telcentrum. In dat geval is de leverancier verantwoordelijk.

Downloads

Informatie voor overige innamepunten
Informatie over bags
Informatie voor sportverenigingen
Informatie voor cateraars
Informatie over het weekoverzicht en de factuur
Informatie over inname niet-systeem flessen
Informatie over onbalansritten
Informatie over reverse vending machines
Beleid innamepunten
Registratieformulier voor meerdere locaties