Leidschendam, 05 december 2022

Vanaf 1 april 2023 een landelijk dekkend statiegeldsysteem

Het Afvalfonds Verpakkingen, Statiegeld Nederland en alle betrokken partijen nemen de komende tijd hun verantwoordelijkheid om te zorgen dat er vanaf 1 april 2023 een landelijk dekkend, consumentvriendelijk statiegeldsysteem voor blikjes klaar staat. Het Afvalfonds is voorstander van invoering van statiegeld op blikjes. Hiermee wordt zwerfafval verder teruggedrongen en waardevol materiaal teruggewonnen voor hergebruik. Zodat geen enkele verpakking meer verloren gaat als grondstof. Dat is het doel van deze hele operatie. Vandaag benadrukte ook de Raad van State het algemeen belang van een systeem dat vanaf het begin af aan in één keer goed werkt.

Het is prettig dat de bestuursrechter zo snel uitspraak heeft gedaan en we zijn blij dat hij het algemeen belang heeft laten prevaleren. “De uitspraak geeft duidelijkheid en rust voor iedereen en met name voor de consument. Die moet erop kunnen vertrouwen dat het nieuwe systeem van begin af aan goed werkt”, aldus Hester Klein Lankhorst, algemeen directeur van het Afvalfonds Verpakkingen.

Berichten & Nieuws

Deposit information (English)

Leidschendam, 20 februari 2023

Collected information about the deposit system in English.

Communicatietoolkit statiegeld op blik nu beschikbaar

Leidschendam, 08 februari 2023

Via de toolkit downloadt u verschillende campagnematerialen, teksten, beelden en logo’s.

Vooraankondiging posters

Leidschendam, 02 januari 2023

Door deze poster bij de reverse vending machine op te hangen, kan de consument proactief geholpen worden. Het ophangen van de poster is niet verplicht.

Toon meer

Berichten & Nieuws

Deposit information (English)

Leidschendam, 20 februari 2023

Collected information about the deposit system in English.

Communicatietoolkit statiegeld op blik nu beschikbaar

Leidschendam, 08 februari 2023

Via de toolkit downloadt u verschillende campagnematerialen, teksten, beelden en logo’s.

Toon meer