Voor innamepunten

Het woord ‘innamepunt’ is een overkoepelende term voor alle locaties die plastic flesjes en blikjes inzamelen.

Er zijn vaste innamepunten waar afspraken mee zijn over het innemen van statiegeldproducten en het uitbetalen van statiegeld. En er zijn locaties die statiegeldproducten verkopen, maar niet verplicht zijn om de statiegeldflesjes en -blikjes in te nemen en het statiegeld uit te betalen.

Wilt u meer informatie over het aanmeldingsproces, bekijk dan de video:

Aanmelden als innamepunt

 Klik hier  voor het registratieformulier

Afgesproken innamepunten die statiegeld uitkeren

Er is afgesproken dat op deze locaties statiegeld ingeleverd kan worden en dat het statiegeld uitgekeerd wordt aan de consument. Het gaat om de volgende locaties:
 • Supermarkten groter dan 200m2.
 • Bemande tankstations langs de snelweg.
U bepaalt zelf op welke manier u de flessen en blikjes inneemt:
 • Handmatige inname (fles of blikje wordt bij de kassa gescand met een handscanner);
 • Inname met een Reverse Vending Machine (RVM);
 • Inname via een RVM met ‘compactor’, die de blikjes kleinmaakt.
U kunt daarbij kijken naar het verwachte volume aan blikjes en flesjes die retour komen en de beschikbare ruimte. U ontvangt hiervoor een kosten-reflectieve handlingvergoeding.

Statiegeld innemen en opbrengst doneren

Verkooppunten van statiegeldblikjes en -flessen waar geen vaste afspraken mee zijn gemaakt, zijn niet verplicht om de verpakkingen retour te nemen. U mag deze uiteraard wel innemen en kiest er dan zelf voor of u het statiegeld uitbetaalt of doneert aan een goed doel naar keuze. U krijgt geen kosten-reflectieve handlingsvergoeding. Indien het statiegeld wordt uitbetaald aan de consument, wordt dit uiteraard wel vergoed door Statiegeld Nederland.

 

Veel sportverenigingen verkopen statiegeldproducten en nemen deze ook in met speciale donatietonnen. Het statiegeld kan vervolgens gedoneerd worden aan de eigen sportvereniging. Zo helpen de leden hun eigen vereniging weer een handje!

 

Meld u aan!
Hoe meer innamepunten er zijn, hoe makkelijker het voor een consument is om statiegeldverpakkingen in te leveren. Dit zorgt voor minder zwerfafval in uw omgeving. Daarnaast kan al het ingeleverde materiaal worden gerecycled. Draag ook uw steentje bij aan het schoonhouden van de buurt en meld u aan als innamepunt.

Webshop informatie en link
 Klik hier  op de link

Voor de toolkit
 Klik hier  op de link

Zakken en sluitstrips

Voor het afvoeren van de plastic flessen en blikjes zijn speciale zakken inclusief sluitingen nodig. Deze zakken en sluitstrips zijn te bestellen via uw leverancier/(dranken)groothandel. De zakken zijn van dik plastic en worden gerecycled na gebruik.

 

 • In de zakken mogen de kleine en grote flessen en blikjes bij elkaar ingezameld worden.
 • De zakken mogen maximaal 15 kg wegen.
 • Per zak wordt er een statiegeldvergoeding van € 1,00 gerekend. Als u een volle zak inlevert, krijgt u deze € 1,00 weer terug zodra de zak is verwerkt op het telcentrum. Dit geldt ook wanneer u heeft gekozen om het statiegeld te doneren.
Er zijn drie soorten zakken (“bags”):

 

 • Big bags (800 liter/230 grote flessen of een combinatie van groot en klein of 1300 blikjes)
 • Small bags (240 liter/200 kleine of 70 grote flessen of 390 blikjes);
 • Mini bags (120 liter/100 kleine of 35 grote flessen of 195 blikjes).

Klantspecifieke labels

Nadat u zich heeft aangemeld als innamepunt worden de klantspecifieke labels automatisch opgestuurd naar het opgegeven postadres. De labels zijn belangrijk omdat hier alle benodigde gegevens op staan om de zak in de keten te traceren.

 

Een label bestaat uit drie onderdelen:
 1. Een grote sticker voor op de sluitstrip, die om de volle statiegeldzak wordt gebonden.
 2. Een kleine sticker voor de administratie van het innamepunt. Bewaar dit goed, met de informatie op dit label kunnen wij u helpen als er iets misgaat.
 3. Nog een kleine sticker voor de administratie van de leverancier/(dranken)groothandel.
Een nieuwe set labels wordt automatisch, op basis van uw gemiddeld verbruik, toegezonden.

 

U kunt extra labels bestellen als uw aanmelding volledig is afgerond en u de eerste set labels reeds ontvangen heeft. Vanaf dat moment kunt u het klantnummer gebruiken om zelf labels te bestellen op de website. Het proces van bestellen tot ontvangst van de labels duurt circa vijf werkdagen.
Bestel nieuwe labels

 

Meest gestelde vragen & downloads

Heeft u na het lezen van de meest gestelde vragen een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

1. Aanmelden

Waar kan ik mijn klantnummer terugvinden?

U kunt uw klantnummer terugvinden op de labels die u heeft ontvangen na uw registratie. Heeft u binnen twee weken na registratie nog geen labels ontvangen, neem dan contact op via info@statiegeldnederland.nl.

U kunt uw klantnummer ook terugvinden op de factuur (achter debiteurnummer) en het weekoverzicht.

Welke flessen en blikjes mogen ingeleverd worden?

De plastic flessen van frisdranken en waters t/m 3 liter vallen onder het statiegeldsysteem. Producenten van plastic flessen van 100% sap t/m 3 liter mogen vrijwillig deelnemen aan het statiegeldsysteem. Vanaf 1 april 2023 is er een landelijk dekkend en consumentvriendelijk statiegeldsysteem operationeel voor alle metalen drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder.

Niet-statiegeldflessen en blikjes mogen ook ingeleverd worden, zodat ze gerecycled kunnen worden. Daar krijgt u echter geen statiegeld voor, omdat u er ook geen statiegeld voor heeft betaald.

Hoe kan ik het statiegeld doneren aan een goed doel?

U kunt bij registratie het erkende goede doel opgeven in het opmerkingenveld. Weet u niet zeker of het door u gekozen goede doel voldoet aan de eisen, dan kunt u dat nakijken in het register voor goede doelen . Als u kiest voor donatie, wordt het statiegeld rechtstreeks overgemaakt aan het goede doel.

 

2. Registreren

Kan ik mij aanmelden als innamepunt?

Aanmelden is mogelijk voor bedrijven die flesjes verkopen, maar ook voor bedrijven die statiegeldflessen inkopen voor eigen gebruik of ze uitschenken.

Waar kan ik mij registeren als innamepunt?

U kunt het formulier voor innamepunten gebruiken om uw locatie te registreren als innamepunt.

Hoe verloopt het aanmeldingsproces?

Aanmeldingsproces

 • Aanmelden als nieuw innamepunt duurt slechts 3 minuten. U vult uw bedrijfsgegevens in en laat ons weten of u het statiegeld uitbetaalt aan de consument of doneert aan een goed doel.
 • Bij de registratie van een innamepunt is altijd een rekeningnummer van de locatie zelf nodig, ook als er wordt gedoneerd aan een goed doel. De kosten voor de statiegeldzakken worden namelijk naar de inzamelende locatie overgemaakt en niet naar het goede doel.
 • Het postadres kan geen rijksweg zijn. Tankstations langs de snelweg dienen daarom een ander postadres op te geven waar de labels bezorgd kunnen worden.
 • Het postadres dat u opgeeft moet wel een brievenbus hebben zodat de labels bezorgd kunnen worden. Veelal gaat dit mis bij sportverenigingen.
 • Wanneer u problemen ondervindt bij het registreren, stuur dan aub een mailtje naar info@statiegeldnederland.nl zodat we u hiermee kunnen helpen.
 • Na uw registratie ontvangt u binnen een aantal dagen van ons een automatische bevestigingsmail met alle benodigde informatie.
 • Twee weken na aanmelding ontvangt u van Statiegeld Nederland klant specifieke labels via de post. Op basis van deze labels, kunnen wij in de gehele keten een zak met statiegeldverpakkingen traceren en weten we aan wie we het statiegeld kunnen retourneren.

Let op:

 • Indien u de labels na 10 werkdagen nog niet binnen hebt, mail dan a.u.b. onder vermelding van uw klantnummer, naar info@statiegeldnederland.nl. Dan kunnen we u helpen met het controleren van het adres en het bestellen van nieuwe labels.
 • De statiegeldzakken (met sluitstrips) voor het inzamelen van de statiegeld verpakkingen bestelt u bij uw groothandel. Hier rekent u €1,- statiegeld per zak voor af en dit krijgt u retour wanneer de zak is verwerkt in het telcentrum.
 • Als bovenstaand is geregeld kunt u gaan inzamelen!

 

Bekijk ook deze video waarin de verschillende stappen voor aanmelden worden toegelicht.

 

Lukt het niet om te registreren?

Lukt het niet om het formulier te verzenden? Probeer dan de pagina te refreshen.

 Windows (Chrome, Firefox of Edge) Crtl + F5 (Als dat niet werkt, probeer: Shift + F5 of Ctrl + Shift + R)
Mac (Chrome of Firefox) Shift + Command + R
Mac (Safari) Shift-Reload

3. Labels

Hoe kom ik aan labels?

Na registratie worden de labels binnen twee week opgestuurd naar het opgegeven (post)adres. U krijgt automatisch periodiek nieuwe labels toegestuurd op basis van uw gebruik. Mocht u de labels kwijt zijn of toch tekortkomen, dan kunt u via het bestelformulier extra labels bestellen. Let op: Om de labels te bestellen heeft u uw klantnummer nodig. U vindt dat op de labels die u van ons heeft ontvangen.

Hoe moet ik mijn labels gebruiken?

Een label bestaat uit drie onderdelen;

 • een grote sticker voor de sluitstrip;
 • een kleine sticker voor de administratie van het innamepunt, en;
 • een kleine sticker voor de administratie van de grossier.

U bent niet verplicht om de kleine stickers te gebruiken, maar ze kunnen wel bijdragen aan een overzichtelijke administratie. De grote sticker moet u wel altijd gebruiken! U plakt die op de sluitstrip.

4. Bags en sluitstrips

Waar kan ik bags en sluitstrips bestellen?

U kunt de bags met bijbehorende sluitstrips (telefonisch) bestellen bij uw leverancier.

Welk type bag moet ik bestellen?

Er zijn drie verschillende formaten bags. Bekijk de bag specificaties om te zien welke u het best kunt gebruiken.

Hoeveel kosten de bags

De statiegeldzakken kosten €1,- per stuk. Nadat je de zak hebt ingeleverd ontvang je dit bedrag terug op je rekening. Ook als je het statiegeld voor de flessen en blikjes doneert aan een goed doel, krijgt je het geld van de zak wel op eigen rekening gestort. Het is dus bij aanmelding noodzakelijk om ook het rekeningnummer van het innamepunt op te geven. Het is helaas momenteel technisch niet mogelijk om de borg van de statiegeldzakken te doneren aan het goede doel.

5. Donatiebakken en campagnemateriaal

Waar en hoe kan ik een donatiebak bestellen?

Donatiebakken zijn te bestellen via onze webshop.

Waar kan ik het nieuwe campagnepakket voor statiegeld op blik bestellen?

Campagnepakketten kunnen besteld worden via info@statiegeldnederland.nl. Ook kunt u het campagnemateriaal via deze link downloaden.

6. Retourlogistiek

Wie haalt de volle bags op?

De volle bags kunnen worden meegenomen door uw leverancier of de (dranken)groothandel die  u belevert. U stemt dat vooraf af. Een leverancier is namelijk niet verplicht om de volle bags mee terug te nemen tijdens de reguliere levering. Leveranciers krijgen van Statiegeld Nederland een vergoeding voor die werkzaamheden. Let op: De bags kunnen pas worden opgehaald als ze zijn afgesloten met een sluitstrip met uw klantspecifieke label. Zonder label mogen bags niet geaccepteerd worden. Ook mag de leverancier geen vervuilde zakken meenemen.

Hoe ziet het retourproces er precies uit en welke partij is wanneer verantwoordelijk?

Het retourproces bestaat uit de volgende stappen:

 • De plastic flessen en blikjes worden ingezameld door het innamepunt. Zij moeten ervoor zorgen dat de bags enkel worden gebruikt voor lege plastic flessen en blikjes en dat de bags worden voorzien van sluitstrip inclusief klant specifiek label. De verantwoordelijkheid van de zak ligt dan bij het innamepunt.
 • Vervolgens neemt de leverancier de volle bags mee. Op dat moment is (de chauffeur van) de leverancier verantwoordelijk voor de zak.
 • De leverancier brengt de volle zakken naar zijn distributiecentrum. De leverancier is aansprakelijk voor het juist aanleveren van de bags bij Statiegeld Nederland.
 • Wanneer een producent/importeur van plastic flessen of blikjes producten komt leveren, neemt hij de zakken met lege flessen en blikjes mee retour. De producent/importeur is verantwoordelijk.
 • Daaropvolgend geeft de chauffeur de bag af bij het telcentrum. Daar wordt de zak gescand. Vanaf dat moment ligt de verantwoordelijkheid voor de vergoeding van de zak bij Statiegeld Nederland.

7. Creditering

Wat betekenen de verschillende codes op het weekoverzicht?
Code Weekly report Uitleg
1 System bottle Grote oude EAN-flessen van voor 29-3-2021.
3 Other bottle Fles zonder statiegeld (niet statiegeld plichtig).
5 Retourbag De zak waarin de plastic flesjes worden verzameld.
101 System bottle new Nieuwe grote Nederlandse EAN-flessen na 29-3-2021.
102 System bottle new Int. Nieuwe grote internationale EAN-flessen na 29-3-2021.
150 Geen HF Akkoord Geen HF Akkoord betekent dat u geen handling fee (HF) ontvangt over de grote flessen. Dit is een extra vergoeding voor verplichte innamepunten, boven op de statiegeldvergoeding.
151 HF, handmatig Handling fee voor handmatige inname. Grote flessen.
152 HF, RVM Handling fee voor inname via RVM. Grote flessen. Voor verplichte innamepunten retail (supermarkt > 200m2).
153 HF, RVM met compactor Handling fee voor inname via RVM met compactor. Grote flessen. Voor verplichte innamepunten retail (supermarkt > 200m2).
158 HF, RVM Handling fee voor inname via RVM. Grote flessen. Voor verplichte innamepunten out of home (bijv. tankstations).
201 System bottle new Nieuwe kleine Nederlandse EAN-flessen na 1-7-2021.
202 System bottle new Int. Nieuwe kleine internationale EAN-flessen na 1-7-2021.
250 Geen HF Akkoord Geen HF Akkoord betekent dat u geen handling fee (HF) ontvangt over de kleine flessen. Dit is een extra vergoeding voor verplichte innamepunten, boven op de statiegeldvergoeding.
251 HF, handmatig Handling fee voor handmatige inname. Kleine flessen.
252 HF, RVM Handling fee voor inname via RVM. Kleine flessen.  Voor verplichte innamepunten retail (supermarkt > 200m2).
253 HF, RVM met compactor Handling fee voor inname via RVM met compactor. Kleine flessen. Voor verplichte innamepunten retail (supermarkt > 200m2).
258 HF, RVM Handling fee voor inname via RVM. Kleine flessen. Voor verplichte innamepunten out of home (bijv. tankstations).
301
System can new Nieuwe Nederlandse EAN-blik na 1-4-2023
302
System can new int. Nieuwe internationale EAN-blik na 1-4-2023

 

Voor een volledige uitleg van de codes zie uitleg weekoverzicht en factuur.

Wanneer kan ik mijn weekoverzicht, factuur en betaling verwachten?

Eenmaal aangekomen in ons telcentrum worden de bags direct gescand en geteld. De eerste maandag of dinsdag na aankomst bij het telcentrum ontvangt u het weekoverzicht per mail, en de week erop de factuur per post. Circa twee weken daarna wordt de betaling gestort op het opgegeven bankrekeningnummer.

Is dit termijn verstreken neemt u dan contact op via info@statiegeldnederland.nl of het contactformulier.

Een zak is niet uitbetaald, wat nu?

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk als uw bag nog niet is uitbetaald:

 

 • De bag is nog niet naar het telcentrum gebracht.

Wij vragen u dan om bij uw leverancier te controleren of de bag al is afgeleverd bij het telcentrum. Soms zit er nog geruime tijd tussen het ophalen van de bag bij de innamelocatie en het afleveren van de bag bij het telcentrum.

 

 • De bag heeft geen klantspecifiek label.

Zakken zonder labels worden altijd aan de leverancier gecrediteerd. Statiegeld Nederland weet immers alleen uit welke vracht de bag komt, maar niet van welke innamelocatie die afkomstig is. De bag wordt wel geteld en dat bedrag wordt betaald aan de leverancier.

 

 • Het klantspecifieke label is niet-scanbaar.

Als een bag een label draagt dat niet kan worden gescand, wordt er meestal een label van ons opgeplakt. Het statiegeld wordt dan overgemaakt aan de leverancier. Mocht dat het geval zijn, dan kunt u het best contact opnemen met ons. In het systeem kan worden nagezocht aan wie de zak is uitbetaald.

 

 • De bag is beschadigd.

Als een bag dusdanig beschadigd is dat de inhoud niet met zekerheid kan worden geteld, wordt de gemiddelde waarde van het type zak gecrediteerd. Voor een big bag is dat € 74,00 en voor een small bag € 24,00. Als de inhoud van de zak nog geteld kan worden, dan wordt de waarde van de zak gewoon uitgekeerd.

 

 • De bag is kwijt.

Als een bag aankomt bij het telcentrum, wordt die meteen gescand en daarmee in het systeem gezet. Op het moment dat wij niets kunnen terugvinden op de pakbon, en de bag ook niet kunnen terugvinden in ons systeem, is de bag niet aangekomen bij ons telcentrum. In dat geval is de leverancier verantwoordelijk.

Downloads

Informatie voor overige innamepunten
Informatie over bags
Informatie over het weekoverzicht en de factuur
Informatie over inname niet-statiegeldverplichte verpakkingen
Informatie over onbalansritten
Informatie over reverse vending machines
Beleid innamepunten
Registratieformulier voor meerdere locaties